Algengroei in de vijver

Algengroei in de vijver is nooit gewenst. Veel vijvers hebben last van algen. Tijdens het groeiseizoen groeien er dan draadalgen of zweefalgen in de vijver. Waarom krijgt een vijver last van algengroei? Wat kun je doen om groei van algen in de vijver te voorkomen? Wat doe je, als er al algen in je vijver groeien? In dit artikel lees je het.

Waarom algengroei in de vijver?

Water in de buitenlucht bevat altijd voedingsstoffen. Je kunt hierbij denken aan ingewaaide takjes en blaadjes die vergaan, of ander organisch afval zoals uitwerpselen van vissen. De natuur zorgt ervoor, dat er niets verloren gaat. Al het organisch afval in water wordt door bacteriën weer geschikt gemaakt voor de groei van nieuwe organismen.

Het water in je vijver zal daarom geleidelijk aan steeds voedselrijker worden. Zolang er voldoende waterplanten in de vijver groeien, is dit geen probleem. De planten profiteren van het voedselrijke water en nemen hieruit de voedingsstoffen op. Deze zetten ze tijdens hun groei om in bladeren en stengels.

Wanneer in je vijver echter weinig of geen waterplanten staan, blijven de voedingsstoffen in het water zich ophopen. Via de wind waaien er altijd sporen van algen in de vijver. Deze komen dan terecht in een voedselrijke omgeving en zullen daarom flink gaan groeien. Hiermee gaan ze door, tot alle voedingsstoffen uit het vijverwater opgebruikt zijn. Het gevolg: een vijver vol algen.

Het blijkt dus, dat algen en waterplanten leven van dezelfde voedingsstoffen in de vijver. Staan er onvoldoende waterplanten in de vijver om alle voedingsstoffen op te nemen? Dan is het een kwestie van tijd, voordat er algen in de vijver zullen gaan groeien.

Samengevat:

 • Water in de buitenlucht, zoals een vijver, bevat altijd voedingsstoffen.
 • Waterplanten nemen bij hun groei deze voedingsstoffen op.
 • Achtergebleven voedingsstoffen in het vijverwater leiden tot algengroei in de vijver.

Algengroei in de vijver
Groene vijver of draadalgen: algengroei maakt geen enkele vijver mooier.

Algengroei in de vijver: welke soorten?

Algengroei in de vijver ontstaat dus, als de waterplanten niet alle voedingsstoffen uit het vijverwater kunnen opnemen. Je kunt in een vijver verschillende soorten algen tegenkomen. In 95% van de gevallen gaat het echter om draadalg of zweefalg (of een combinatie van beide).

Draadalg

Draadalg komt in zeer veel vijvers voor. Deze algen bestaan uit draadvormige wieren, die overal tussen en aan groeien. Vooral als draadalg tussen de waterplanten en zuurstofplanten groeit, is het een plaag. Draadalg verspreidt zich via de lucht. Hierin zitten algsporen, zeg maar de zaadjes van draadalg. In een voedselrijke vijver groeien ze -zonder ingrijpen- uit tot grote, drijvende plakkaten. Draadalg voelt vaak slijmerig aan. Hieraan danken ze hun tweede naam, slijmalgen. Ook flap is een veelgebruikte naam voor draadalgen. Wanneer er (alleen) draadalgen in de vijver groeien, is het vijverwater wel helder.

Zweefalg

Zweefalg is misshcien wel de vervelendste algsoort om in de vijver te hebben. Deze algsoort zorgt er voor, dat het vijverwater groen en ondoorzichtig wordt. De groen kleur wordt veroorzaakt door miljoenen en miljoenen kleine, eencellige algen die zich tegoed doen aan de achtergebleven voedingsstoffen in het vijverwater.

Het eerste probleem is, dat alles wat zich onder water in de vijver afspeelt onzichtbaar wordt wanneer er zweefalg in de vijver groeit. De vijver wordt hierdoor een stuk minder mooi en interessant.

Daarnaast kunnen zweefalgen zó snel groeien, dat ze alle voedingsstoffen in het vijverwater opnemen. Eventuele waterplanten en zuurstofplanten die in de vijver staan, zullen daarom minder goed groeien als er eenmaal zweefalg in de vijver zit. Ook kan er minder zonlicht in de vijver doordringen, wat ook weer een negatief effect heeft op de plantengroei. Uiteindelijk zullen met name de zuurstofplanten in de vijver afsterven als de zweefalg blijft groeien. Zweefalgen en zuurstofplanten worden dus niet voor niets als voedselconcurrenten aangeduid.

Samengevat:

 • Algengroei in de vijver is meestal groei van draadalg of groei van zweefalg.
 • Draadalgen vormen lange slierten en groeien over tussen.
 • Zweefalgen maken het vijverwater groen.
 • Algen en waterplanten (zuurstofplanten) zijn voedselconcurrenten.

Algengroei in de vijver voorkómen

Algen en zuurstofplanten zijn dus voedselconcurrenten. Algengroei in de vijver voorkómen, komt er daarom vooral op neer, er voor te zorgen dat de zuurstofplanten goed groeien. Als deze planten het goed doen, nemen ze de voedingsstoffen op uit het vijverwater. Draadalgen en zweefalgen hebben vervolgens geen kans om te kunnen groeien. Algengroei in de vijver voorkómen is dus hetzelfde als de groei van zuurstofplanten verbeteren. Hieronder lees je, hoe je dit kunt doen.

Veel zuurstofplanten

Misschien een open deur, maar hoe meer zuurstofplanten er in de vijver staan, des te meer voedingsstoffen ze kunnen opnemen uit het vijverwater. Wanneer staan er in een vijver voldoende zuurstofplanten? Van boven bezien moet de vijver voor ten minste de helft aangeplant zijn.

Verschillende soorten zuurstofplanten

Zuurstofplanten zullen niet allemaal even snel en goed groeien. Ook zijn er soorten die vooral aan het begin van het seizoen hard groeien, of die juist aan het eind van het groeiseizoen veel voedingsstoffen opnemen uit het water. Dit zijn allemaal redenen, om veel verschillende soorten zuurstofplanten in je vijver te zetten. De kans op een goede groei gedurende het hele groeiseizoen is daarmee namelijk het hoogst.

Hoge waterhardheid

Zuurstofplanten groeien alleen in hard water. Draadalgen en zweefalgen groeien ook in zacht vijverwater. Wanneer je zorgt voor hard vijverwater, help je daarom de zuurstofplanten om het beter te doen dan de algen. De waterhardheid (GH-waarde) van vijverwater gaat geleidelijk achteruit. Dit komt, doordat invallende regen het water in de vijver langzaam maar zeker zachter maakt. Je moet het vijverwater daarom af en toe weer verharden. Hiermee houdt je een goede groei van zuurstofplanten.

Samengevat:

 • Algengroei in de vijver voorkómen is hetzelfde als zorgen voor een goede groei van zuurstofplanten.
 • Maatregelen om goede groei van zuurstofplanten te krijgen zijn:
  • veel zuurstofplanten;
  • veel verschillende soorten zuurstofplanten;
  • een hoge waterhardheid.

 

vijver zonder algen
In een vijver zonder algen staan per definitie veel zuurstofplanten. Ook is het water in de vijver hard.

 

Algengroei in de vijver bestrijden

Ondanks alle voorzorgsmaatregelen kan je vijver toch last krijgen van algengroei. Vooral draadalgen komen in bijna elke vijver wel eens voor. Hieronder lees je, hoe je draadalgen en zweefalgen, als ze eenmaal in je vijver groeien, kunt bestrijden.

Draadalgen bestrijden

1. Draadalgen zoveel mogelijk verwijderen

Verwijder als eerste zoveel mogelijk draadalgen uit de vijver. Je kunt dit met de hand doen. Er bestaan ook speciale borstels, waar je de draadalgen mee kunt verwijderen. Onthoud dat je de algsporen niet met de hand of een borstel kunt verwijderen. Deze zijn eencellig en daarom te klein om handmatig uit de vijver te kunnen halen.

2. Behandel de vijver met een draadalgenbestrijder

De tweede stap is het behandelen van de vijver met een draadalgenbestrijder. Hiermee doodt je de nog in de vijver aanwezige draadalgen en algsporen. Je kunt hiervoor een ‘echt’ bestrijdingsmiddel gebruiken, of een biologisch. Biologische middelen werken meestal korter en hebben meer moeite de draadalgen en algsporen te doden. Je zult de behandeling daarom vaker moeten herhalen.

3. Verhoog de waterhardheid

Groei van draadalgen in de vijver is meestal een signaal dat de waterhardheid te laag is geworden. Het is daarom verstandig, om gelijktijdig met het bestrijden van de draadalgen ook meteen de waterhardheid te verhogen. Hiermee neem je de achterliggende reden van de groei van de algen weg. Dit verhoogt de kans, dat de draadalgen voor lange tijd uit de vijver verdwijnen.

draadalg in de vijver
In deze vijver begin draadalg te groeien op de stenen. Oorzaak is een te klein aantal zuurstofplanten en te zacht water.

Zweefalgen bestrijden

1. Zweefalgen doden met een algbestrijder

Als eerste stap doodt je de zweefalgen in de vijver met een speciale zweefalgbestrijder. Dit middel zorgt er voor, dat de zweefalgen samenklonteren en op de vijver komen te drijven. Het vijverwater wordt hierbij weer helder. De samengeklonterde zweefalgen kun je met een emmer van de vijver scheppen.

Voor de bestrijding van zweefalgen bestaan geen goede biologische middelen. Alle biologische producten die wij getest hebben, werken ofwel heel kort of zijn meer gericht op het voorkómen van zweefalgen in de vijver. Vrijwel alle niet-biologische zweefalgbestrijders werken met zuren. Deze verdwijnen na verloop van tijd weer uit het vijverwater en laten dus geen vervuiling of zware metalen in de vijver achter.

2. Waterhardheid verhogen

Zweefalgen in de vijver gaat bijna altijd samen met een te lage waterhardheid. Dit is de reden, dat de zuurstofplanten minder goed zijn gaan groeien en de zweefalgen kans hebben gekregen de vijver groen te maken. Verhoog bij het bestrijden van zweefalgen daarom altijd ook meteen de waterhardheid.

3. Meer zuurstofplanten plaatsen

In een vijver met zweefalgen staan meestal te weinig zuurstofplanten. De vijver is, na stap één en twee, weer helder is geworden en heeft weer een goede waterhardheid. Dit is een geschikt moment om meer zuurstofplanten in de vijver te zetten. Op die manier zorg je er voor, dat de vijver voor langere tijd helder blijft en de zweefalg niet terugkeert in de vijver.

 

zweefalgen: groene vijver
Vijver met beginnende groei van zweefalg. Het water wordt groen en minder doorzichtig.

 

Geraadpleegde bronnen:

Voor dit artikel over algengroei in de vijver  is gebruik gemaakt van informatie op de volgende websites:

Vijverhulp: draadalgen bestrijden en groene vijver helder maken

Vijverhandboek: draadalgen voorkomen en zweefalgen voorkomen

3 reacties op “Algengroei in de vijver”

Reacties zijn gesloten.